Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Drugi odcinek, w którym Andrzej Dobosz przedstawia Eugeniusza Kwiatkowskiego, internowanego w Rumunii po opuszczeniu kraju wraz z polskim rządem we wrześniu 1939 roku, przez Władysława Sikorskiego uznanego współwinnym klęski wrześniowej, po zakończeniu wojny odpowiedzialnego za odbudowę polskiego wybrzeża, lecz po kilku latach, po odebraniu przez władze możliwości prowadzenia jakiejkolwiek działalności, zesłanego na margines życia.