Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz przypomina postać Jerzego Hryniewieckiego, syna zasłużonego botanika Bolesława Hryniewieckiego. Bohater odcinka studiował architekturę na Politechnice Warszawskiej, a po II wojnie światowej pracował w Biurze Odbudowy Stolicy, zajmując się dzielnicą południową miasta. Na PW wykładał też historię architektury. Jednym z najbardziej znanych zaprojektowanych przez niego obiektów był Stadion Dziesięciolecia w Warszawie.