Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz wspomina Jerzego Ficowskiego, urodzonego w Warszawie, będącego w AK i biorącego udział w Powstaniu Warszawskim, który po jego upadku był wywieziony do obozu koncentracyjnego w głąb Niemiec, natomiast po II wojnie światowej oddanego twórczości literackiej jako tłumacz oraz autor poezji, prozy i wierszy dla dzieci wydając przy tym wiele książek.