Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz opowiada o Adamie Ciołkoszu, którego ojciec Kacper był ważną postacią tarnowskiej inteligencji. Adam założył w Tarnowie skauting, brał udział w walkach niepodległościowych w 1918 i 1920 roku. Osiem lat później po raz pierwszy został wybrany do Sejmu, a negatywnym skutkiem jego poglądów politycznych było dotkliwe pobicie, jakiego doświadczył z rąk politycznych przeciwników.