Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz przedstawia Tadeusza Brezę, urodzonego na Kresach Wschodnich, mieszkańca Poznania, a następnie Warszawy, pracownika Ambasad Polski w Londynie oraz w Rzymie, niezwykle inteligentnego autora powieści i opowiadań, zajmującego się również krytyką teatralną, w czasie II wojny światowej związanego z ruchem oporu, a po tejże wojnie działacza w Związku Literatów Polskich.