Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz wspomina Alinę Kowalczykową, córkę Stanisława Lorentza dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie, dorastającą wśród obrazów i rozmów ówczesnej inteligencji warszawskiej, która ukończyła polonistykę, zaprzyjaźnioną z pisarzem Stefanem Treuguttem, pod wpływem którego zainteresowała się epoką romantyzmu w literaturze polskiej.