Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Drugi odcinek, w którym Andrzej Dobosz opowiada o Henryku Berezie jako o wartościowym rozmówcy i doradcy, życzliwym czytelniku i krytyku literackim, otoczonym towarzystwem przy swoim stałym stoliku kawiarnianym najpierw u Literatów, a następnie w Czytelniku, widz może dowiedzieć się o relacjach łączących go z pisarzem Markiem Hłasko.