Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz przypomina postać Tadeusza Drewnowskiego, który związany był z Państwowym Instytutem Wydawniczym i prowadząc działalność recenzencką i wydawniczą, przygotowywał wydanie pism Tadeusza Borowskiego, Tadeusza Różewicza, Tadeusza Brezy, a także dzienników Marii Dąbrowskiej. W 1983 roku nie zgadzając się z decyzjami władzy państwowej wystąpił ze Związku Literatów Polskich oraz z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.