Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Trzeci i zarazem ostatni odcinek, w którym Andrzej Dobosz opowiada o Wojciechu Żukrowskim − poecie, eseiście, reportażyście i polityku, który zaangażowany politycznie poparł w grudniu 1981 roku wprowadzenie w Polsce stanu wojennego i zasiadał w najwyższych władzach prorządowych instytucji: Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Patriotycznego Ruchu Ocalenia Narodowego, Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej czy Związku Literatów Polskich.