Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Drugi odcinek, w którym Andrzej Dobosz przedstawia Leona Schillera,
wybitnego reżysera, krytyka i teoretyka teatralnego, który będąc dyrektorem Teatru Polskiego w Warszawie w wyniku decyzji władz partyjnych musiał opuścić piastowane stanowisko, pracującego również dla Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej, gdzie współredagował kwartalnik „Pamiętnik teatralny”.