Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz przedstawia Jana Kreczmara, aktora teatralnego związanego z teatrami w Wilnie, we Lwowie oraz w Warszawie, który dzięki majestatycznej posturze, pięknej fonetycznie polszczyźnie i doskonałym umiejętnościom aktorskim świetnie prezentował się zarówno jako odtwórca roli władcy, jak i postaci komediowej. Jego umiejętności były dostrzeżone również przez ówczesną władzę państwową, gdyż udzielał korepetycji z dykcji Bolesławowi Bierutowi.