Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz kontynuuje wspominanie Stanisława Lorentza, który po II wojnie światowej był ekspertem UNESCO ds. ochrony zabytków, szczególnie zaangażowanym w sprawę odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie.