Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz wspomina swojego profesora, wybitnego filozofa Bronisława Baczkę, na którego seminariach wiele się nauczył.