Rozmowy na nowy wiek

Andrzej Dudziński - rysownik, malarz, karykaturzysta, fotografik. W warszawskiej pracowni artysty w styczniu 2004 roku artysta mówi o swawoli, anarchii i porządku, sztuce czystej i użytkowej, pokazując wybrane ze swoich dzieł.