Rozmowy na nowy wiek

Wieloletnia publicystka i felietonistka „Tygodnika Powszechnego” Józefa Hennelowa w 2004 roku opowiada o pracy w jednej z najbardziej wyjątkowych redakcji krakowskich, obserwowaniu wydarzeń, tropieniu absurdów i niedostatk&o