Rozmowy na nowy wiek

Gościem tego wydania jest historyk i teoretyk sztuki - Wiesław Juszczak. Opowieść o wolności i poszukiwaniu oryginalności w sztuce oraz roli i powinnościach artysty. Jakie głęboko sięgają związki religii i sztuki oraz piękna i dobra.