Rozmowy na nowy wiek

Skąd wziął się Ingmar Villqist? Kryjący się pod tym pseudonimem Jarosław Świerszczem to dramatopisarz, reżyser, historyk sztuki.
Wywiad został zarejestrowany w Krakowie na scenie PWST, w lutym 2001 roku. Dlaczego skandynawsko brzmiący pseudonim, skąd fascynacja Bergmanem? – Chciałbym, żeby po wyjściu z teatru ktoś moich bohaterów przytulił. Żeby widz zaakceptował to, co trudne – mówił dramatopisarz.