Rozmowy na nowy wiek

Choć odnalazł ok.100 listów Brunona Schulza, na to że odnajdzie zaginiony rękopis najważniejszej według samego autora powieści „Mesjasz” już nie liczył. Rozmowa z Jerzym Ficowskim na temat jego fascynacji twórczością Brunona Schulza, Bolesława Leśmiana i Witolda Wojtkiewicza oraz trudnym wchodzeniu w pogranicza, na których czai się folklor - m.in. cygański, który fascynował Ficowskiego. Sam poeta tłumaczył wiersze cygańskiej poetki Papuszy, dokumentował także historię ich Zagłady podczas wojny, a wędrówka z taborem w latach '40 ' i '50 pomogła mu wejść do zamkniętej i nie bez powodu nieufnej grup „smagłych współobywateli”.