Rozmowy na nowy wiek

Choć odnalazł ok.100 listów Brunona Schulza, na to że odnajdzie zaginiony rękopis najważniejszej według samego autora powieści „Mesjasz” już nie liczył. Rozmowa z Jerzym Ficowskim na temat jego fascynacji twórczością Brunona