Rozmowy na nowy wiek

Rozmowa z profesorem Krzysztofem Michalskim o sekularyzacji pojęcia życia i czasu, strachu przed śmiercią i godzeniu się z myślą o niej.