Rozmowy na czasie

Jakiego rodzaju przeżyć duchowych poszukuje współczesny człowiek? Czy szuka on głównie dróg samopoznania? Czy tradycja chrześcijańska wyczerpała swoje siły twórcze? Gośćmi Katarzyny Janowskiej i Piotra Mucharskiego są Małg