Rozmowy istotne

Świętość ma ludzką twarz. Rozmowa z Siostrą Chmielewską skupi się na jej osobistej definicji, człowieczeństwa, dobra i miłości. Według Siostry Chmielewskiej nauka Chrystusa funkcjonuje w pełni dopiero gdy wiara i czyn spotkają drugiego człowieka. Świ