Rozmowy istotne

Cotygodniowy cykl rozmów z wybitnymi postaciami polskiego życia intelektualnego i kulturalnego - filozofami, pisarzami, reżyserami, aktorami. Bohaterką tego odcinka jest Natalia Gorbaniewska, rosyjska poetka, dziennikarka, działaczka społeczna, laureatka Nagrody im. Jerzego Giedroycia. W latach 60.-70. była twórcą i redaktorem „Kroniki Bieżących Wydarzeń”.

Razem z siedmiorgiem przyjaciół 25 sierpnia 1968 zorganizowała
demonstrację na moskiewskim Placu Czerwonym przeciw wkroczeniu wojsk Paktu Warszawskiego do Czechosłowacji.
Po latach wspominała, że najbardziej dotknął ja fakt, że razem z Rosjanami na teren Czechosłowacji wkroczyli Polacy, „żołnierze kraju, który walczył przez wieki o wolność i niepodległość przeciwko wielkomocarstwowym najeźdźcom” – jak napisała w książce „Dwunasta w południe”.

Po demonstracji młoda poetka trafiła najpierw do więzienia, potem skierowano ją na czteroletnie przymusowe leczenie psychiatryczne. W 1976 roku władze radzieckie zmusiły ją do emigracji, na stałe zamieszkała w Paryżu. Pracowała jako dziennikarka w Radiu Swoboda, w redakcji „Kontynentu” i „Rosyjskiej Myśli”. Obecnie jest członkiem redakcji miesięcznika „Nowaja Polsza”.

Gorbaniewska tłumaczyła m. in. Marka Hłaskę, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Norwida, Baczyńskiego, Miłosza.

Przyjęła polskie obywatelstwo, a od roku jest przewodniczącą jury przyznawanej we Wrocławiu nagrody literackiej Europy Środkowej „Angelus”.