Rozmowy istotne

Rozmowa z operatorem filmowym Witoldem Sobocińskim.