Rozmowy istotne

– Nienawiść jest bardzo łatwa... – mówił Marek Edelman. Jak ostatni przywódca powstania w getcie warszawskim wspominał życie w czasach zagłady i walkę, nie tylko o honor?