Rozmowy istotne

Ksiądz Richard John Neuhaus - pochodzi z licznej rodziny luterańskiej, z Kanady. Sam został pastorem luterańskim. Przez wiele lat głosił poglądy liberalne, był gorącym orędownikiem praw człowieka. W 1990 roku nawrócił się na katolicyzm i zosta