Rozmowy istotne

Jest autorem cenionych prac historycznych, poświęconych historii Polski w Europie. Napisał m.in.: słynne „Boże igrzysko” czy „Mikrokosmos”. Mimo swojej fascynacji krajem nad Wisłą, nie lubi określenia „polonofil”. Jak twierdzi, czasem Polskę lubi, a czasem nie. Co miało wpływ na zainteresowanie Davies'a Polską? Kto ukształtował jego historyczna wrażliwość? I jak godzi bycie pisarzem z byciem rzetelnym historykiem?