Rozmowy istotne

Spotkanie z profesorem Andrzejem Nowakiem.
Dyskusja oscyluje wokół dwóch kluczowych wątków: kondycji polskiej
inteligencji, jej konformistycznych postaw oraz schematów myślowych
pokutujących u polskiej inteligencji.
Drugim wątkiem rozmowy są współczesne stosunki polsko - rosyjskie.
Jak dziś Polacy powinni patrzeć na Rosję? Czy Rosja zmienia się, czy po
prostu trwa? Czy rosyjski imperializm nie tylko się odradza ale nigdy nie
umarł? Czy homo sovieticus jest wciąż żywy? Co zostało nie tylko w
Rosjanach, ale i Polakach z ZSSR? Czy współczesna Rosja stanowi
przedmurze Zachodu chroniące go przed Azją, czy też stała się integralną
częścią Azji w geopolitycznym znaczeniu tego słowa?