Rozmowy istotne

Z profesorem Ryszardem Legutko rozmawia jego uczeń i doktorant Michał Szułdrzyński. Tematem tego dialogu między mistrzem i uczniem są nie tylko filozoficzne fascynacje profesora światem starożytnym i Platonem, ale także jego miłość do westernó