Rozmowy istotne

Filozof prof. Tadeusz Gadacz mówi o sensie życia i śmierci.