Rozmowy istotne

Wywiad z księdzem profesorem Vincent’em Twomey’ em, uznanym autorytetem moralnym Irlandii, uczniem i przyjacielem papieża Benedykta XVI ego (był doktorantem u kardynała Ratzingera w Regensburgu), autorem książki nt. śmierci irlandzkiego k