Rozmowy istotne

Wybitny kompozytor rzadko pokazywał się w telewizji. W „Rozmowach istotnych” artysta opowiedział o swojej twórczej drodze i inspiracjach.