Rozmowy istotne

Twierdzi, że architektura jest bliska muzyce, a każde miasto brzmi dla niego inaczej. Łódź, miasto w którym się urodził, brzmi dla niego dwuznacznie. David Libeskind jest jednym z najsłynniejszych architektów na świecie. W Warsza