Rozmowy istotne


Cotygodniowy cykl rozmów z wybitnymi postaciami polskiego życia
intelektualnego i kulturalnego - filozofami, pisarzami, reżyserami, aktorami.
Bohaterką tego odcinka jest Natalia Gorbaniewska, rosyjska poetka,
dziennikarka, działaczka społeczna, laureatka Nagrody im. Jerzego Giedroycia.
Natalia Gorbaniewska jest wybitną rosyjską poetką, dziennikarką,
tłumaczką. W latach 60. - 70. była twórcą i redaktorem "Kroniki Bieżących
Wydarzeń". Razem z siedmiorgiem przyjaciół 25 sierpnia 1968 zorganizowała
demonstrację na moskiewskim Placu Czerwonym przeciw wkroczeniu wojsk
Paktu Warszawskiego do Czechosłowacji.
Po latach wspominała, że najbardziej dotknął ja fakt, że razem z Rosjanami
na teren Czechosłowacji wkroczyli Polacy, "żołonierze kraju, który walczył przez
wieki o wolność i niepodległość przeciwko wielkomocarstwowym najeźdźcom" - jak
napisała w książce "Dwunasta w południe".
Po demonstracji młoda poetka trafiła najpierw do więzienia, potem skierowano
ją na czteroletnie przymusowe leczenie psychiatryczne. W 1976 roku władze
radzieckie zmusiły ją do emigracji, na stałe zamieszkała w Paryżu. Pracowała jako
dziennikarka w Radiu Swoboda, w redakcji "Kontynentu" i "Rosyjskiej Myśli". Obecnie
jest członkiem redakcji miesięcznika "Nowaja Polsza".
Gorbaniewska tłumaczyła m. in. Marka Hłaskę, Gustawa Herlinga - Grudzińskiego,
Norwida, Baczyńskiego, Miłosza. Przyjęła polskie obywatelstwo, a od roku jest
przewodniczącą jury przyznawanej we Wrocławiu nagrody literackiej Europy Środkowej
"Angelus".