Rozmowy istotne

Ks. Isakowicz-Zaleski określa siebie mianem „mieszkańca Kresów na emigracji”. Urodził się w Krakowie, ale z racji swoich ormiańskich korzeni jest popularyzatorem wiedzy o kulturze i historii Ormian. Zwolennik lustracji w Kościele.