Rozmowy istotne

Światopogląd Petera Sloterdijka ukształtowały wydarzenia z 1968 r. Dziś uważany jest za filozoficznego spadkobiercę Nietzschego i szkoły francuskiej. Jak dziś jeden z największych współczesnych filozofów odnosi się do swych wczesnych, p