Rozmowy istotne

Z byłą amerykańską feministką, filozofem zajmującym się teoriami politycznymi Christiną Hoff Sommers rozmawia Alicja Legutko - Dybowska. Christine Hoff Sommers jest autorką książki "Kto skradł feminizm", która okazała się przełomowa w jej karierze. Sommers przeprowadza w niej krytykę propagandy feministycznej oraz jej wpływu na intelektualne i naukowe życie na amerykańskich uniwersytetach. Przez środowiska feministyczna książka ta została przyjęta nader wrogo. Hoff Sommers nadal uważa się za feministkę za przedstawicielkę tzw. feminizmu równouprawnienia. O swoim rozbracie z feminizmem lat 60 - tych i nowej pozycji kobiety w amerykańskim społeczeństwie opowiada w rozmowie z Alicją Legutko - Dybowską.