Rozmowy istotne

Z wybitnym polskim filozofem, uczniem profesora Leszka Kołakowskiego, wieloletnim wykładowcą Instytutu Nauki o Człowieku w Wiedniu Krzysztofem Michalskim rozmawia Agata Bielik Robson. Rozmowa toczy się nie tylko wokół książki Płomień wiecznośc