Rozmowy istotne

Z wybitnym polskim filozofem, uczniem profesora Leszka Kołakowskiego, wieloletnim wykładowcą Instytutu Nauki o Człowieku w Wiedniu Krzysztofem Michalskim rozmawia Agata Bielik Robson. Rozmowa toczy się nie tylko wokół książki Płomień wieczności. Eseje o myślach Fryderyka Nietzschego. , ale także o mistrzach Krzysztofa Michalskiego, wpływie filozofii nauczyciela profesora Leszka Kołakowskiego na jego drogę naukową oraz znajomości z księdzem Józefem Tischnerem.