Rozmowy istotne

Eugeniusz Knapik to wybitny polski kompozytor i pianista. Studiował kompozycję pod kierunkiem Henryka Mikołaja Góreckiego. Wspólnie z Aleksandrem Lasoniem i nieżyjącym już Andrzejem Krzanowskim należy do tzw. Pokolenia '51. W 1984 roku na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu jego kwartet smyczkowy otrzymał I nagrodę. Pod koniec lat 80. rozpoczął pracę nad ogromnym przedsięwzięciem - trylogią operową "The Minds of Helena Troubleyn".
Prof. Knapik jest rektorem katowickiej Akademii Muzycznej i już wpisał się w dzieje tej najstarszej na Śląsku uczelni jako autor i realizator projektu budowy nowoczesnej sali koncertowej oraz kompleksowej modernizacji akademii. Rozmowa z Eugeniuszem Kanpikiem jest próba ukazania bogatej osobowości kompozytora, twórcy, który umiejętnie łączy skrajnie nieprzystające do siebie światy sztuki i twardej rzeczywistości.