Rozmowy istotne

O poezji i poecie zmagającym się z reżimem, wolności tworzenia z wybitnym niemieckim poetą Reinerem Kunze rozmawia tłumacz jego poezji Janusz Ekier. Reiner Kunze debiutował w 1953 roku na łamach Neue Deutsche Literatur. Pierwsze utwory poetyckie pozo