Rozmowy istotne

O mrocznych, pękniętych ludziach, którzy nie mogą odnaleźć swojego miejsca na ziemi z pisarzem Eustachym Rylskim rozmawia Magdalena Miecznicka. Eustachy Rylski jest prozaikiem, dramaturgiem, napisał także kilka scenariuszy filmowych. Debiutowa