Rozmowy istotne

Odcinek Rozmów istotnych z udziałem Rogera Donaldsona będzie przybliżał widzom sylwetkę tego, drugiego po Peterze Jacksonie, najbardziej znanego reżysera z Nowej Zelandii. Rozmowa dotyczy pierwszych kroków reżysera w jego wieloletniej k