Rozmowy istotne

Bohaterem tego programu jest laureat Literackiej Nagrody Nobla z 2000r Gao Xingjian. Prozaik, tłumacz, dramatopisarz, reżyser, krytyk i malarz. Do 1979 obowiązywał zakaz publikacji jego utworów, a pisarzowi zakazano wyjazdu za granicę. W latac