Rozmowy istotne

Bohaterem tego programu jest laureat Literackiej Nagrody Nobla z 2000r Gao Xingjian. Prozaik, tłumacz, dramatopisarz, reżyser, krytyk i malarz. Do 1979 obowiązywał zakaz publikacji jego utworów, a pisarzowi zakazano wyjazdu za granicę. W latach 1980-87 publikował krótkie opowiadania, eseje i dramaty w magazynach literackich w Chinach. W tym czasie ukazały się cztery jego książki. Od 1987 ponownie zakazano publikacji jego książek i wystawiania dramatów. Aby uniknąć prześladowań udał się na dziesięciomiesięczną wędrówkę w górzyste rejony Syczuanu. W tym samym roku opuścił Chiny i osiadł w Paryżu jako uchodźca polityczny.