Rok w ogrodzie

Czasami zima odkrywa w ogrodach niezwykłe tajemnice. Poszczególne gatunki roślin zaczynają wówczas pokazywać swoje cechy, które w okresie wegetacji pozostają ukryte. Tak jest np. w przypadku wiązu polnego, którego pędy o t