Rok w ogrodzie

Gościmy w ogrodzie u pani Urszuli Jankowiak z Kotlina w Wielkopolsce. W jej ogrodzie rośliny są formowane. Pokazujemy ligustrowe żywopłoty, formowane głogi i trzmieliny. Część ogrodu jest bardzo sucha, w innej urządzono biały zakątek.