Rok w ogrodzie

Dla państwa Pawliczaków ogród jest miejscem odpoczynku i wspólnie spędzanego czasu, dlatego w kreowaniu swojego miejsca kierują się zasadą: – dążymy do tego by był to ogród bezobsługowy. Aby z jednej strony był satys