Rok w ogrodzie

Sezon na borówki wysokie rozpoczęty. W Polsce borówki te, zwane inaczej amerykańskimi, pojawiły się na początku lat 70. W tym roku 1 lipca – ze względu na ilość i znaczenie w rodzimej hodowli – po raz pierwszy został ogłoszo