Rok w ogrodzie

Jesienią są ozdobą każdego ogrodu. Kolorowe, różnorodne, lekkie i niepowtarzalne - trawy. Trzęślica trzcinowata, turzyca gwiazdkowa, kostrzewa olbrzymia i manna mielec – to wszystko nasze rodzime gatunki. Bardziej wytrzymałe na chłody i