Rok w ogrodzie

Mrówki nie tylko są pomocne w zwalczaniu mszycy, ale czasem same mogą wyrządzić szkody w naszym ogrodzie. Pokazujemy sposoby walki z tymi małymi stowrzeniami.