Rok w ogrodzie

Ogród pana Andrzeja Nowaka to niesamowita kolekcja roślin. Zaczął powstawać osiemnaście lat temu. Zaczęło się od wykopania oczka wodnego, które przez strumień łączy się kolejnym. W następnych latach pojawiły się drzewa i krzewy oraz pow