Rok w ogrodzie

Ogród pani Danuty Mleczko z Jaworska w woj. małopolskim składa się z dwóch części. Pierwsza, przydomowa, powstała w 2010 roku. W przeważającej mierze składają się na nią nasadzenia krzewów iglastych i liściastych. W 2012 roku pan